Declaration of Captain Co-Creation

Het netwerkcollectief “Captain Co-Creation” bestaat uit young professionals uit alle gelederen van de bouw- &infrastructuursector; de captains. Zij vormen een platform om de gewenste samenwerkingscultuur tussen alle partijen verder te ontwikkelen en te realiseren. De jonge generatie bezit vanuit hun opvoeding en opleiding al vele van de gewenste eigenschappen en competenties voor de beoogde samenwerkingscultuur. Daarnaast zijn zij nog ongeremd en worden niet gehinderd door organisatieculturen en hiërarchische barrières.

De captains van Captain Co-Creation erkennen en begrijpen hun rol binnen de keten van de infrasector en zijn zich bewust van de (positieve en negatieve) effecten van hun gedrag binnen deze keten. De keten is niet lineair maar werkt als een cirkel waarbinnen ze zich samen bevinden. Juist de huidige lineaire projectmatige benadering met een OG-ON rolverdeling past niet altijd bij de complexiteit van de problematiek. Net als de rest van de wereld staat ook onze sector voor een transitie van lineair naar circulair denken. De captains zoeken proactief inzichten van andere sectoren om deze maatschappelijke en complexe opgaven aan te vliegen. De aard en complexiteit van de opgaven vraagt om onconventionele oplossingsrichtingen en prototypes om een breder scala aan oplossingen te creëren.

In de nieuwe samenwerkingscultuur zijn de captains nieuwsgierig naar elkaars belangen, wat zorgt dat ze werken aan één gemeenschappelijk doel. Ze willen inspireren en geïnspireerd worden, van delen word je rijker! Dit doen ze in teams met een grote diversiteit aan mensen, om zo de intermenselijke aspecten beter te borgen. Fouten maken daarbij is leerzaam (fail early, learn quickly). Ze zoeken naar de aard van problemen, gedoe is er altijd. Als je daar in gezamenlijkheid over kan praten, is de helft van de pijn al weg.

 Kernwaarden Captain Co-Creation

  • Captain Co-Creation is hét netwerkcollectief voor young professionals binnen de bouw- & infrasector
  • Het is van niemand, het is van iedereen
  • Netwerk model; los & decentraal
  • Iedereen is vrij om één of meerdere onderwerpen in groepsverband op te pakken en verder te brengen.
  • Eigen verantwoordelijkheid en vrijheid op basis van expliciet commitment (vrijheid maar geen vrijblijvendheid)