Captain Co-Creation Event 2016

Generatie Y concretiseert de marktvisie bouw- & infrasector!

Captain Co-CreationOp 9 sept. hebben 200 young professionals en studenten uit de bouw- en infrasector de marktvisie een stap verder gebracht. Wat was het een topdag!

In de ochtend zijn zij losgekomen van het hier en nu door een gezonde sessie lachyoga. Vervolgens hebben 6 topsprekers hen meegenomen in de wereld van hoe het anders kan, een andere kijk op dezelfde problematiek.

Sander de Knegt – SCHETSontwerp.com

 

 

 

 

 

Tijdens de middag zijn de jongeren aan de slag gegaan en hebben hun kijk op de marktvisie in co-creatie geconstrueerd. De opbrengst van de dag zijn 23 prototypes waarin duidelijk wordt hoe de marktvisie nu in praktijk gebracht kan en moet worden. Deze prototypes zullen overgedragen worden aan de CEO’s en bestuurders in de sector en aan de partijen die samenwerken aan de marktvisie. (co-evolving)

 Rode draden van de dag, in drie filmpjes:

  1. 3 gouden regels van samenwerken

Samenwerken is de key om gezamenlijk een goed product opgeleverd te krijgen. Gedurende een project kan de partner uit het oog verloren worden. Deze partner is je collega, de opdrachtgever, de opdrachtnemer, onderaannemers, adviesbureau etc. Wat kan jij doen om je partner niet uit het oog te verliezen? En Hoe kan jij de hokjescultuur doorbreken?


De eerste gouden regel in deze film is kruisbestuiving tussen partijen. Laat iemand van jou organisatie eens een maand werken bij je partner. Op deze wijze komt er meer begrip voor de belangen van de andere partij. De tweede regel is samen innoveren. Deel je kennis, met zijn tweeën weet je meer dan in je eentje. Om de markt volgens de marktvisie te hervormen hebben we elke partij nodig. Enkel door kennis en ervaring te delen kunnen we gezamenlijk deze markt realiseren. De laatste regel is de Confession Friday, benoem elke vrijdag jouw leermoment van de week. Door hier open en transparant over te zijn, wordt er een vertrouwensband gecreëerd. Begin klein en probeer drie gouden regels uit!

 

2. Circulaire economie

De eindgebruiker wordt dagelijks vergeten in de infrasector. Als wij aan de eindgebruiker denken, dan vraag je je af wat wil de inwoner van Nederland? Het belangrijkste wat je uiteindelijk terug hoort is een fijn land voor mijn kinderen en kleinkinderen. Om dit te kunnen realiseren moet het eigen belang ten gunste van het algemeen belang worden ingezet.


Een voorbeeld om dit fijne land te realiseren is door de circulaire economie te versterken en uit te breiden in de bouwsector. Dit zorgt voor een toekomstrobuust land, maar dit kan slechts door te innoveren. Dit punt is benoemd in de marktvisie, maar nog niet uitgewerkt in een actieplan. Deze film kan als een startpunt worden gebruikt.

 

3. Ik

De vraag van de dag was: Wat doe jij morgen om de marktvisie waarheid te maken? De captains uit deze film passen kleine veranderingen toe om de marktvisie morgen al in het werk te stellen. Als iedereen zoiets kleins pakt, ziet de bouwwereld er morgen al anders uit.


Alle gemaakte prototypes van 2016:


Gezamenlijke taal.

Daarnaast zijn we gedurende de dag gezamenlijk aan de slag gegaan met het herdefiniëren van het woord “Gelijkwaardigheid”. Onder leiding van Jolien Berg (DHM-infra).

Gelijkwaardigheid is het evenwicht dat ontstaat tussen samenwerkende partijen door wederzijds respect en vertrouwen, wat zorgt voor dezelfde kansen en evenredig veel invloed.

En het mooiste is dat deze gezamenlijke taal sessie ontstaan was n.a.v. Captain Co-Creation 2015, en ondertussen al als volwaardig instrument wordt ingezet om de marktvisie in praktijk te brengen! “Samen werken wij volgens een eigen methodiek om met de juiste dialoog tot een gedragen opvatting te komen en zo spraakverwarring in de samenwerking te voorkomen.”

“Vraag niet wat de bouw- & infrasector voor jou kan doen, Vraag wat jij nu voor de sector kan doen!”

John F. Kennedy – inauguratie speech 1961

Wij willen niet wachten tot de heersende generatie het voor ons gaat beslissen en doen. We hebben het over onze eigen toekomst, daarvoor staan wij nu aan het roer!

Dit jaar werd het succesvol georganiseerd door een gemixt team van energieke Captains: Anique van der Vuurst (Rijkswaterstaat), Bertine Korevaar (Dura Vermeer), Carl Dirks (Jelmer), Evelien Windt (KWS infra) & Johanna Zeisser (Rijkswaterstaat).

 

Captain Co-Creation wordt mogelijk gemaakt door onze Partners:

arcadis ADB BALLAST BAM BOSKALISBOUWENDNL CONNEKT HASHKONING PRORAIL RVB RWS  tauw VHB VW